Enquête 2014

Uitslag enquête

In het begin van 2014 heeft de XXP een enquête on-line geplaatst en aan Xbase++ developers het verzoek gestuurd om deze enquête in te vullen. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de doelgroep die de XXP bedient en de wijze waarop de XXP ontwikkelaars het beste kan bedienen.
De enquête bevatte daartoe vragen over het gebruik van Xbase++ als ontwikkeltool, de add-on libraries die gebruikt worden en de kennis van Xbase++ en andere programmeertalen.

Het blijkt dat Xbase++ developers trouw zijn aan hun tool. Voor meer dan 80% is dit de primaire taal waarin zij programma’s ontwikkelen.
Meer dan de helft van de gebruikers ontwikkelt eigen producten of maatwerk ten behoeve van een opdrachtgever. Ruim een derde gebruikt Xbase++ om een in-house applicatie te ontwikkelen of te onderhouden.

Xbase++ wordt redelijk breed ingezet. Niet alle functionaliteit krijgt evenveel aandacht, maar op een aantal gebieden – zoals owner drawing – na, scoort de vertrouwdheid met het onderwerp “redelijk” tot “goed”.

Xbase++ developers maken ook redelijk veel gebruik van add-on libraries, om functionaliteit aan hun programma toe te voegen. Toppers zijn daarbij internet gerelateerde libraries: Asinet, WAA en Xb2net.
Op zich is dat niet zo vreemd. Bijna de helft van de respondenten geeft aan inmiddels aan internet programmeren te doen, terwijl een kwart dat binnen 12 maanden wil gaan doen.

Vrijwel alle Xbase++ developers maken gebruik van een framework-library. Daarbij is Express++ de duidelijke favoriet en TopDown een goede tweede.

 

De ontmoetingsplaats voor Xbase++ ontwikkelaars