Home 2014_03

Internet

Op de hands-on bijeenkomst van 20 maart j.l. hebben is de nieuwe functionaliteit van Xbase++ 2.0 aan de orde geweest. In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de SQL toevoegingen. Dit jaar zal er meer aandacht zijn voor andere functionaliteit, die nieuw is en ook zal er aandacht zijn voor mogelijkheden om applicaties aan het internet te koppelen. Op de komende hands-on bijeenkomst, op 14 mei a.s., zullen Ronald Wingelaar en Jack Duijf elk een case presenteren over de wijze waarop zij hun applicatie aan het internet gekoppeld hebben.


Hands-on dagen

Besloten is dat in 2014 de lijn die we in 2013 hebben ingezet zal worden doorgetrokken. We willen in dit jaar de dienstverlening aan de Xbase++ developers uitbreiden.
Als er voldoende belangstelling is willen we naast het bestaande programma hands-on dagen organiseren. Op een hands-on dag willen we ontwikkelaars met raad en daad bijstaan met een overgang naar Xbase++ of met het implementeren van nieuwe technologie.


Xbase++ 2.0 CTP4R2 beschikbaar

Met de verschijning van de nieuwe Community Technology Preview laat Alaska Software zien dat Xbase++ volop in ontwikkeling is. De ISAM ondersteuning voor PostgreSQL is nu volledig beschikbaar. Op verschillende punten is – onverwacht – ook voorziening gemaakt voor het gebruik van Xbase++ onder Windows 8. Tegelijkertijd lijkt ook een herziening van de roadmap wenselijk.
Alaska lijkt plannen te hebben om de verschijning van Xbase++ 2.0 te bespoedigen. Mogelijk kunnen we daar op de komende hands-on bijeenkomst op 14 mei a.s. meer over vertellen.

De ontmoetingsplaats voor Xbase++ ontwikkelaars