Agenda 2019

Agenda 2019

De laatste jaren hebben we ons gericht op de verbinding van onze applicatie met het internet. Ook dit jaar zullen we ons daarmee bezighouden, met name op het ontwikkelen van front-ends voor de back-end applicatie.
De feedback van deelnemers over de bijeenkomsten van de XXP is zeer positief. Ze leveren vrijwel een goede input voor eigen projecten op. Daarnaast zijn er al heel wat problemen getackled op de Topic- en Hands-on bijeenkomsten.
De Topic en Hands-on bijeenkomsten worden als regel gehouden in
La Place De Meern, bij Utrecht (A12, afslag 12).
De Topic sessies beginnen om 13.30 uur tot 17.00 uur
De Hands-on sessies beginnen om 19.00 uur tot 22.00 uur.
Behalve de Algemene Ledenvergadering zijn de vergaderingen ook door niet-leden te bezoeken. Van niet-leden zal wel een financiële bijdrage worden gevraagd.

23 januari 2019, Topic en Hands-on

In het afgelopen jaar heet Alaska Software bijna elke maand een update uitgebracht voor Xbase++ 2.0, in het kader van hun Continueus Development programma. In de Topic sessie staan we stil bij de functionaliteit, die in het afgelopen jaar aan Xbase++ is toegevoegd.
De Hands-on sessie zal worden besteed aan het demonstreren van de communicatie tussen een webclient en een back-end applicatie.

13 maart 2019, Hands-on

Dit keer alleen een hands-on sessie, waarin we een vervolg willen maken in ons gesprek over front-end applicaties.

15 mei 2019, Topic en Hands-on

De grote uitdaging voor veel Xbase++ developers is het ontwikkelen van een front-end voor hun internet applicatie. Gelukkig zijn er ook Xbase++ die zich daar al mee bezig hebben gehouden en er zelfs een oplossing voor aanbieden.
In de Topic sessie zal ABO Service hun product demonstreren, waarmee een HTML front-end gegenereerd kan worden mbv Xbase++.
In de Hands-on sessie zullen we de discussie over dit onderwerp voortzetten en het onderwerp verder uitdiepen.

20 september 2019, Developersdag

Dit jaar organiseren we weer een Developersdag. Naar aanleiding van de vorig jaar aangekondigde Cloud-First strategie hebben we Steffen Pirsig weten te strikken om die strategie toe te komen lichten. En natuurlijk ook om onze vragen daarover te beantwoorden. Daarnaast zal Steffen ook andere nieuwe ontwikkelingen in Xbase++ bespreken. Kortom er zal weer heel wat te beleven zijn.
Een hele dag Xbase++, toekomstgericht.

De dagindeling ziet er als volgt uit:
   09.30 u   Ontvangst
   10.00u    Ochtendsessie
   12.30u     Lunch
   14.00u    Middagsessie
   17.30u    Diner
   19.30u    Discussie/Vragen
   21.00u    Einde/hapje/drankje

De dag wordt georganiseerd op een andere locatie dan gebruikelijk:
   Hotel Vianen
   Prins Bernahrdstraat 75
   4132 XE Vianen
   +31 (0)347-325921 (hotel)

Zoals gebruikelijk is deze dag kosteloos voor XXP-leden.
Niet-leden zijn ook van harte welkom. Voor hen bedragen de kosten € 135,00 per persoon. Dat is inclusief lunch en diner (vooraf over te maken op ING 8331236 t.n.v. Xbase eXchange Platform – IBAN: NL71INGB0008331236, BIC: INGBNL2A)

20 november 2019, Topic en Hands-on

Op deze laatste bijeenkomst van het jaar willen we stilstaan bij ontwikkelingen, die we het afgelopen jaar hebben doorgemaakt en de gevolgen daarvan voor onze applicaties.

De ontmoetingsplaats voor Xbase++ ontwikkelaars