Agenda 2016

Agenda 2016

Er worden voor dit jaar een aantal activiteiten gepland. De inzet is om in dit jaar zoveel mogelijk de Xbase++ 2.0 functionaliteit voor het voetlicht te brengen. Waar mogelijk zal de Hands-on bijeenkomst met een Topic sessie worden gecombineerd.
Behalve de Algemene Ledenvergadering zijn de vergaderingen ook door niet-leden te bezoeken. Van niet-leden zal wel een financiële bijdrage worden gevraagd.

27 januari 2016, ALV  en Hands-on

De Algemene Ledenvergadering  begint om 15.00 uur.
We hebben een druk jaar achter de rug en we willen daar met elkaar eens op terugkijken en ook weer plannen maken voor het nieuwe jaar.

Om 19.00 uur start de Hands-on bijeenkomst.
Xbase++ 2.0 heeft een aantal mail classes, waarmee zonder moeite ook SSL/TLS wordt ondersteunt. Op deze bijeenkomst worden een tweetal email clients getoond. De Aanwezigen krijgen de broncode daarvan mee.
De Algemene Ledenvergadering is alleen voor leden, op de Hands-on bijeenkomst zijn ook niet-leden van harte welkom.
De bijeenkomst zal worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). Aanvang 13.30 uur.

 23 maart 2016, Topic-sessie en Hands-on meeting

Op de ALV hebben we afgesproken om met een of meer brainstorm sessies te houden over de weg naar een internet based application. Welke voorwaarden worden er gesteld aan de architectuur van de applicatie. Hoe kunnen de verschillende type client applicaties communiceren met de server en welke voorwaarden worden daaraan gesteld. En de belangrijkste vraag bij dit alles is: hoe kan Xbase++ ons daarbij faciliteren. In de Topic-sessie van vandaag starten we deze discussie.

Communiceren met een webservice wordt vaak gedaan met behulp van een REST protocol. In de Hands-on sessie zal een REST interface met Google Calendar worden getoond. Wat is REST en hoe kun je vanuit je Xbase++ applicatie communiceren met Google Calendar.
In de Hands-on sessie zullen we worden bijgepraat in deze materie.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). De Topic-sessie begint om 13.30 uur en de Hands-on meeting om 19.00 uur.
Om praktische redenen moet voor de Topic- en Hands-on bijeenkomsten afzonderlijk aangemeld worden.

25 mei 2016, Topic-sessie en Hands-on meeting

De Topic sessie zal deze keer worden besteed aan List&Label. Dit is een van de bekendste reportgenerators voor Xbase++. Maar hoe makkelijk of moeilijk is het om er mee aan de gang te gaan, hoe werkt het en wat kun je er allemaal mee doen. Deze en andere vragen komen aan de orde in de Topic sessie.
Xbase++ programma’s moet een of andere tijd rechtstreeks communiceren met Windows. Hoe werkt het aanroepen van de Windows API en wat kun je er allemaal mee. Sommige aanroepen zijn ook niet overduidelijk te vertalen naar Xbase++ en er zijn ook API calls waar een structure meegeleverd moet worden.
Stof genoeg voor de Hands-on sessie.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). De Topic-sessie begint om 13.30 uur en de Hands-on meeting om 19.00 uur.
Om praktische redenen moet voor de Topic- en Hands-on bijeenkomsten afzonderlijk aangemeld worden.

16 september 2016, DevelopersDag

Weer een hele dag aan de slag met Xbase++ 2.0. Met de aanwezigheid van Steffen Pirsig belooft het een interessante dag te worden. We plannen een uitgebreide sessie met Steffen over de inhoud van Xbase++ 3.0 en natuurlijk willen we met elkaar ook versie 2.0 doorspitten.
Verder willen we op deze dag ook aandacht besteden aan het de verschillende installatie-opties voor je Xbase++  applicatie en hoe dat met Inno Setup geregeld kan worden. Ook zullen we aandacht besteden aan verschillende manieren om met Xbase++ te rapporteren met behulp van List&Label.

Tijdig aanmelden is gewenst. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
De plaats van de bijeenkomst is (gewijzigd naar):

Hotel Vianen (Van der Valk)
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE  Vianen
The Netherlands
Tel. :  +31 (0) 347 325959 (A2, afslag 11).

Aanvang 10.00 uur,  ontvangst vanaf 9.30 uur.

23 november 2016, Hands-on meeting

Rapportages en grafieken die stuurgegevens inzichtelijk maken worden steeds belangrijker. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan de de opmaak van deze rapporten. Vanavond worden we daarover hands-on bijgepraat.
Daarnaast zal de afgelopen Developersdag ongetwijfeld ook onderwerp van gesprek zijn.
De bijeenkomst wordt gewoontegetrouw gehouden in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8a, 2960 Brecht (België), tel. +32 3 3138285. Deze locatie ligt aan de E19 (tussen Breda en Antwerpen), afslag Brecht, ongeveer 10 km over de grens met België (vanuit Nederland gerekend).
De meeting begint om 19.00 uur.

De ontmoetingsplaats voor Xbase++ ontwikkelaars