Agenda 2015

Agenda 2015

Voor dit jaar worden een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld.
Behalve de Algemene Ledenvergadering zijn de vergaderingen ook door niet-leden te bezoeken. Van niet-leden zal wel een financiële bijdrage worden gevraagd.

31 januari 2015, Algemene ledenvergadering

Deze bijeenkomst zal worden gehouden bij Groenenstein Beheersoftware, Nudepark 91, 6702 DZ Wageningen.
Aanvang 14.00 uur.
We gebruiken deze bijeenkomst ook om met elkaar ervaringen uit te wisselen over het gebruik van Xbase++ 2.0 en te spreken over eventuele andere diensten, die de vereniging kan leveren. En natuurlijk zal het gesprek ook gaan over de grootse plannen voor dit jaar.

11 maart 2015, Topic-sessie: Xbase++ 2.0

Xbase++ 2.0 is inmiddels weer een paar maanden oud en er zijn al een paar updates uitgeleverd. De laatste build is 570.
Xbase++ 2.0 is stabiel genoeg om mee te ontwikkelen en software mee uit te leveren. Het overzetten van projecten van 1.9 naar 2.0 vraagt echter hier en daar wat aanpassingen. Deze middag zullen we ingaan op die veranderingen.
Het is de bedoeling dat ieder tijdens de sessie de overgang van een eigen project naar Xbase++ 2.0 test, zodat je met een werkende installatie weggaat. Dus computer met project(en) meenemen en Xbase++ 2.0 software. Eventueel kan een proeflicentie (werkt 30 dagen) worden gedownload van de website.

De bijeenkomst zal worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). Aanvang 13.30 uur.

11 maart 2015, Hands-on meeting

Op deze bijeenkomst zullen we concreter insteken op multi-tier development. We hebben het onderwerp globaal aan aan de orde gehad in het kader van programmeren voor het internet. In deze bijeenkomst willen we aan de hand van een concreet voorbeeld de waarde hiervan laten zien.
De bijeenkomst zal worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). Aanvang 19.00 uur.

 29 april 2015, Topic-sessie en Hands-on meeting

Ook deze keer een combinatie van Topic- en Hands-on sessies.
De Topic-sessie is gericht op het toepassen van OOP in de eigen programmatuur. Xbase++ heeft een heel goede en soliede implementatie van OOP en het gebruik ervan heeft een aantal voordelen boven command- of functiegebaseerd programmeren. Het vraagt echter wel een wat andere manier van denken. Voor veel ontwikkelaars is dat een drempel en met deze sessie willen daar wat aan doen.

Op de Hands-on bijeenkomst in maart hebben we aandacht besteed aan het toepassen van multi-tier architectuur in combinatie met het gebruik van websockets. Dat leverde een interessante discussie op. Omdat er nog voldoende vragen bleven liggen zetten we die discussie, aan de hand van een meer uitgewerkte case, deze avond voort.
De vorige keer er niet bij geweest? Geen probleem, we beginnen met een samenvatting en er is tijd genoeg voor vragen en om je bij te praten.

Beide bijeenkomsten worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). Om praktische redenen moet voor de Topic- en Hands-on bijeenkomsten afzonderlijk aangemeld worden.
De Topic-sessie begint om 13.30 uur en de Hands-on meeting om 19.00 uur.

16 september 2015, Hands-on meeting

Communiceren met een webservice wordt vaak gedaan met behulp van REST. Als je met je Xbase++ applicatie gebruik wilt maken van een webservice is kennis van dit protocol – en de API van de webservice – van groot belang. Wat is REST, hoe gebruik je het en hoe implementeer je dat in je Xbase++ applicatie. Deze en andere vragen komen aan bod in de komende Hands-on sessie.
Chris Andries heeft een koppeling ontwikkeld met Google Calendar en wil aan de hand daarvan ons bijpraten over deze techniek.
De bijeenkomst zal worden gehouden in de Tulip Inn, te Meerkerk (A27, afslag 25). Aanvang 19.00 uur.

De ontmoetingsplaats voor Xbase++ ontwikkelaars