ALV 2016 / Hands-on

ALV 2016 / Hands-on

In de Algemene Ledenvergadering is het Jaarverslag besproken alsook het financieel verslag. We hebben een wat bewogen jaar achter de rug, met alle inspanningen om een Europese Developers Conferentie te organiseren. Er was echter te weinig belangstelling voor om de conferentie te laten doorgaan. We hebben de plannen even op de plank gezet, tot we meer zicht hebben op de precieze oorzaak. Er waren tenslotte al een aantal conferenties geweest en bijna gelijkertijd was er ook een gecombineerde FoxPro/Xbase++ conferentie in Duitsland.
Het gesprek op de ALV heeft wel koers gegeven aan het programma voor 2016. We zullen ook Topic sessies organiseren op de dagen dat de Hands-on bijeenkomsten worden gehouden.
In de Topic sessies zullen we dit jaar met elkaar spreken over applicatie architectuur. Als we onze applicaties willen omvormen tot internet applicaties, wat komt daar dan allemaal bij kijken. Het fysiek scheiden van de client en de server programmatuur geeft tal van uitdagingen, die overwonnen moeten worden. In de Topic sessie willen we met elkaar over deze uitdagingen nadenken en brainstormen. Die uitdaging wordt overigens alleen maar vergroot als de applicatie client geen Windows client meer is, maar een app of een browser. En de belangrijkste vraag is: hoe kan Xbase++ ons hierbij faciliteren. Kortom belangrijke vragen. We verwachten dan ook een aantal leerzame Topic sessies.

Voor de leden was er aansluitend aan de ALV een gezellige maaltijd geregeld, waar we ook over andere zaken met elkaar konden bijpraten.

De Hands-on sessie, ‘s avonds, werd goed bezocht.DSC_0011a
Er werden twee e-mail clients gedemonstreerd, die in beide met behulp van Xbase++ 2.0 waren gemaakt. De broncode van de beide e-mail clients werd aan de aanwezigen op een USB-stick verschaft. Het leverde een leerzaam gesprek op over de praktijk van e-mail en van programmeren.

Ook op de andere Hands-on sessies van dit jaar willen we de mogelijkheden van Xbase++ verder uitdiepen.